niedziela, 9 stycznia 2022

Zaufanie, bezpieczeństwo, współpraca - kluczowymi tematami tegorocznego Kongresu Bankowości Detalicznej

 Nowym wyzwaniom stojącym przed sektorem bankowym, kumulacji ryzyka, z którą obecnie musi się mierzyć branża, wreszcie nie mniej ważnym cyfryzacji i cyberbezpieczeństwu w świecie finansów - poświęcony był XIII Kongres Bankowości Detalicznej, który odbył się 15 grudnia na terenie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

czwartek, 30 grudnia 2021

Zrobiono pierwszy krok do utworzenia największej izby rozliczeniowej w Europie Środkowej

 Do 30 września 2022 roku ma powstać spółka Central Post-trade Solutions, w wyniku połączenia polskiej Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych i węgierskiego Keler CCP - wynika z podpisanego 16 grudnia br. listu intencyjnego, którego sygnatariuszami są: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), Towarowa Giełda Energii (TGE) oraz ze strony węgierskiej: Narodowy Bank Węgier i Giełda Papierów Wartościowych w Budapeszcie - właściciele łączących się spółek. Celem porozumienia jest stworzenie środkowoeuropejskiej, regionalnej izby rozliczeniowej.

Zaufanie, bezpieczeństwo, współpraca - kluczowymi tematami tegorocznego Kongresu Bankowości Detalicznej

  Nowym wyzwaniom stojącym przed sektorem bankowym, kumulacji ryzyka, z którą obecnie musi się mierzyć branża, wreszcie nie mniej ważnym cyf...